Medicinpriset 2019

Valdemar Erling

Med motiveringen: ”Valdemar sätter språket och patienten i centrum, i en tid då teknisk utveckling annars riskerar att skapa distans i det mänskliga mötet. Det är en värdefull motvikt mot en alltför teknisk och byråkratisk hälso- och sjukvård.”

Foto: Kristin Lidell

Om Valdemar Erling


Valdemar Erling är överläkare och forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hans prisas för sitt nydanande arbete och brinnande engagemang för patienten i centrum, där språket är ett avgörande verktyg i läkekonsten. Han brinner för humanismen inom hälso- och sjukvården och arbetar med att förändra ronden.


Som ordförande i Svensk förening för Narrativ medicin har han hängivet och visionärt verkat för att kommunikation med patienten och patientens egen sjukdomsberättelse blir en viktig del i vården. Valdemar är en omtyckt och uppskattad föreläsare som med stort engagemang förmedlar sin kunskap till studenter, AT läkare och kollegor.