Medicinpriset 2014

Carl-Johan Fürst

Med motiveringen: ”Carl Johan Fürst arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Han startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård. En ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.”

Om Carl-Johan Fürst


Carl-Johan Fürst är onkolog och arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Under 1980-talet var han med och startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård, och han har varit en ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.


Carl Johan Fürst är överläkare och sedan 2013 professor i palliativ medicin vid Lunds Universitet och verksamhetschef för Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne. Han är knuten till Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och delar sin tid mellan forskning, utveckling, handledning och aktiv klinisk verksamhet.