För och till mänskligt välbefinnande

Mogrenstiftelsen

Mogrenstiftelsen delar årligen ut två priser för och till mänskligt välbefinnande, inom medicin respektive klassisk musik. Syftet är att främja forskning och utbildning.


Medicinpriset går till yrkesverksamma kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt, medan musikpriset tilldelas nyutexaminerade musiker som just påbörjat sin professionella karriär.

Mogrenpriset i musik 2024 går till den 29-åriga basbarytonen Kristoffer Töyrä från Luleå. Priset, 250 000 kronor, motiveras förutom den anmärkningsvärda rösten med en uttrycksvilja och musikalisk stilkänsla som juryn bedömer kan leda till en framgångsrik internationell karriär.

Mogrenpriset i musik 2023
Helena Schuback sjunger för att överleva – nu prisas hon

Mogrenpriset i musik 2023 går till sopranen Helena Schuback. Priset, 250 000 kronor, motiveras med en imponerande och modig karriärsvängning från violinist till operasångerska, med en röstklang som är skräddarsydd för utmanande ny repertoar.

Mogrenpriset i medicin 2023 går till Marie-Louise Lydrup, kirurg och överläkare på Skånes Universitetssjukhus. Priset på 250 000 kronor motiveras med hennes särskilda omsorg om patienter som rehabiliteras efter cancer i bäckenet, en komplex vård som är förknippad med kraftigt stigma.

Empati i vården
Så kan patientens berättelse bli nyckeln till bättre vård

Forskning visar att mer tid med patienten skulle betala sig mångfalt i form av kortare vårdtid och bättre behandlingsresultat. Ändå minskar tiden, medan krav på effektivitet och besparingar ökar. Här berättar professorn Axel Wolf och Fabian Mogren, ordförande i Mogrenstiftelsen hur empati och vårdkvalitet hänger ihop.

Så här började det...


Håkan Mogren hittade två viktiga områden som ofta hamnar i skymundan. Han såg hur viktig empatin är inom vården, men hur utrymmet för den minskar allt mer. Och han upplevde den livsglädje som musiken skänker så många människor, men hur unga musiker kämpar för att ha råd att utvecklas. 


I den här filmen berättar vi om varför Mogrenstiftelsen finns och vilka fantastiska individer vi har till uppdrag att prisa. Se den gärna!

Lär känna våra pristagare


Medicinpriset går till yrkesverksamma kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt, medan musikpriset tilldelas nyutexaminerade musiker som just påbörjat sin professionella karriär.

Varför är patientbemötande så viktigt? 

I ett samhälle där tid alltmer är en bristvara riskerar det mänskliga mötet och empatin att skadas. När mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela vården.

Därför satsar vi på unga musiker

Ett starkt kulturliv gör det möjligt för olika åsikter, tankar och känslor att mötas. Genom att stötta unga musiker vill vi bidra till att stärka deras första steg i karriären och på så vis kulturlivet. 

"För att vara patient i dag behöver du vara ganska stark"

"Att vi läkare ges förutsättningar att stanna upp och lyssna på dem vi möter, och själva prioriterar det, är avgörande för en framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Ola Björgell."

Läs artikeln i Läkartidningen

Så vill vi göra skillnad

Vi prisar yrkesverksamma kliniker och lovande unga musiker – och vi har goda skäl. Här berättar vi om det.