Medicinpriset 2016

Peter Berggren

Med motiveringen: ”Distriktsläkaren Peter Berggren prisas för sitt banbrytande arbete med att skapa förutsättningar till kontinuitet och trygghet för patienter i glesbygden. Han har bidragit till att helt nya vårdmodeller tagits fram med hjälp avancerad distansteknik och nya specialistutbildningar för vårdpersonal.”

Om Peter Berggren


Peter Berggren är distriktsläkare och har genom sitt arbete bland annat skapat förutsättningar för kontinuitet och trygghet för patienter i glesbygden. Hans arbete har bland annat bidragit till att helt nya vårdmodeller tagits fram med hjälp av avancerad distansteknik. Patienterna kan exempelvis träffa dietist eller KBT-behandlare med hjälp av videokonferensanläggning och läkare kan lyssna på hjärtljud eller titta ner i patienters halsar på distans.


Många läkare och sjuksköterskor har genomgått de specialistutbildningar som Peter Berggren varit medskapare till. Med hjälp av vänorter och vårdcentraler i Australien och Canada utbyts erfarenheter kring distansvårdsarbete.