Pressmeddelande 5 oktober 2022

Radiolog prisas för sin kamp för bättre patientbemötande

Håkan Mogrens pris i medicin 2022 går till Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus. Priset, 250000 kronor, motiveras med hans arbete för ett stärkt fokus på patientbemötande och med att utbilda vårdpersonal i mänskliga rättigheter.

– För att vara patient i dag behöver du vara ganska stark, eller omgiven av vänner och anhöriga som ser till att dina mänskliga rättigheter tillgodoses. Så får det inte vara. Att vi läkare ges förutsättningar att stanna upp och lyssna på dem vi möter, och själva prioriterar det, är avgörande för en framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Ola Björgell.

Med en prissumma på 250 000 kronor är Håkan Mogrens pris Sveriges största pris för kliniskt verksamma läkare. Ola Björgell belönas för sitt mångåriga arbete med att höja fokuset på patientbemötande. Han kompetensutvecklar hälso- och sjukvårdsanställda, lokalt och nationellt, i patientbemötande med diskrimineringslagen i fokus. Han har också byggt upp en omfattande verksamhet för att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med mänskliga rättigheter.

– När mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela systemet. Patienten kanske inte berättar det som är viktigast eller svårast att säga, eller inte känner tillit till oss. Det kan leda till onödiga besök, kostsamma utredningar och i värsta fall fel diagnos, säger Ola Björgell.

De lösningar på samhällsutmaningen som Ola Björgell driver i sitt arbete är bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling för all vårdpersonal och en stärkt förståelse för hur mänskliga rättigheter är en nyckel till högre kvalitet inom den svenska sjukvården.

– Om sjukvården prioriterar ned patientmötet för att spara pengar riskerar det att kosta ännu mer i slutänden, samtidigt som människor far illa. Ola Björgells systematiska arbete med storskalig kompentensutveckling inom mänskliga rättigheter och patientbemötande i läkarkåren är unikt, säger Harriet Wallberg, ordförande för Håkan Mogrens Stiftelse och professor i fysiologi vid Karolinska institutet.

Ur motiveringen: ”Ola Björgell är genuint intresserad av patientens situation utan förutbestämda uppfattningar och skapar genom samtal en trygg och lugn miljö i undersökningssituationen, samtidigt som yngre kollegor och medarbetare inkluderas i lärandet.”.

Håkan Mogrens pris i medicin delas ut årligen i samarbete med Karolinska Institutet. Priset ska gå till en aktiv kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt. Prissumman, 250 000 kronor, är personlig.

Håkan Mogrens pris i medicin delas ut den 13 oktober 2022 på Karolinska institutet i Solna.

Om

Mogrenstiftelsen

Håkan Mogrens Stiftelse delar årligen ut två priser för och till mänskligt välbefinnande, inom medicin respektive klassisk musik. Syftet är att främja forskning och utbildning. Medicinpriset går till yrkesverksamma kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt, medan musikpriset tilldelas nyutexaminerade musiker som just påbörjat sin professionella karriär.


Stiftelsens donator och grundare är Håkan Mogren,1944–2021, svensk ingenjör och ledare inom näringslivet. Håkan Mogren var framför allt verksam inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, bland annat som vd för Astra och senare styrelseledamot för Astra Zeneca. 2012 instiftade han Håkan Mogrens Stiftelse för att främja utvecklingen inom hans två starka intressen, musik och medicin.

Håkan Mogren gick bort den 10 december 2021.

Om

Ola Björgell

Ola Björgell, född 1962, är docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, med ultraljudsundersökningar som sitt specialistområde. Han är även vetenskaplig sekreterare Svenska Läkaresällskapet och ordförande i dess programkommitté med en omfattande nationell programverksamhet.

I sin fortsatta roll som regionöverläkare i Skåne fokuseras arbetet nu helt på att stärka mänskliga rättigheter genom att Ola Björgell är funktionsansvarig för ”likarätt och lika möjligheter” för samtliga medarbetare i Region Skåne.

För att utbilda och kompetensutveckla vårdpersonal har Ola Björgell tagit initiativ till en rad nationella satsningar, bland annat kongresser och kurser som Framtidens specialistläkare och Stora likarättsdagarna.

För mer information, kontakta oss gärna

Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi, 070-851 02 00, ola.bjorgell@med.lu.se


Harriet Wallberg, ordförande i Håkan Mogrens Stiftelse och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet, 070-629 64 70, harriet.wallberg@ki.se