Medicinpriset 2014

Carl Johan Fürst

Med motiveringen: ”Carl Johan Fürst arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Han startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård. En ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.”

Om Carl Johan Fürst


Carl Johan Fürst är onkolog och arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Under 1980-talet var han med och startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård, och han har varit en ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.


Carl Johan Fürst är överläkare och sedan 2013 professor i palliativ medicin vid Lunds Universitet och verksamhetschef för Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne. Han är knuten till Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och delar sin tid mellan forskning, utveckling, handledning och aktiv klinisk verksamhet.