Medicinpriset 2023

Marie-Louise Lydrup prisas för vården få vågar prata om

Mogrenpriset i medicin 2023 går till Marie-Louise Lydrup, kirurg och överläkare på Skånes Universitetssjukhus. Priset på 250 000 kronor motiveras med hennes särskilda omsorg om patienter som rehabiliteras efter cancer i bäckenet, en komplex vård som är förknippad med kraftigt stigma.

"Kirurger måste våga berätta att du kan förlora din sexuella funktion efter en bäckencanceroperation. Ändå finns ett motstånd mot att prata om det, för att man är osäker och det är känsligt. Om du känner din patient väldigt väl, så bygger du ett förtroende som klarar av det"


Marie-Louise Lydrup

Motivering


”Marie-Louise har axlat ett otroligt komplext, stigmatiserat och förbisett vårdbehov, bäckencancerrehabilitering, och på så sätt gjort det möjligt för otaliga patienter att få ett bättre liv efter cancern. Hon visar ett outtömligt engagemang och omsorg för sina patienter, långt utöver det som förväntas.”

"Man måste prata om vad man räddar patienterna till för liv"

Kirurger måste våga ta de känsliga samtalen

Att prata om hur din sexuella funktion påverkas efter en bäckencanceroperation är känsligt, så många kirurger låter bli. Mogrenpristagaren i medicin 2023, Marie-Louise Lydrup, kämpar för att sätta fokus på mötet med patienterna och bygga förtroende som håller för de svåraste samtalen.

– Det låter paradoxalt, men att ha hand om människor med avancerad cancer är enkelt. Kirurgin är svår, frågeställningarna är svåra, men omhändertagandet lätt. Kanske för att budskapet är tydligt: Du vet inte säkert hur behandlingen kommer att gå, men du vet att utan den blir du inte frisk, säger Marie-Louise Lydrup.

 

Hon arbetar som kolorektalkirurg, särskilt profilerad mot komplicerade ingrepp i bäckenet och är en av de kirurger i landet som opererar analcancer.

 

I pausen under vetenskapliga möten syns hon ofta i telefon, berättar kollegorna. Medan andra dricker kaffe försöker hon lösa smärtlindringen åt en uppgiven palliativ patient i andra änden av landet. Hennes omfattande och outtömliga omsorg av sina patienter är väl känd.

 

– Jag bär mina patienter med mig som en bank, för de inspirerar mig. Vi kan ha en förutfattad bild av att någon skulle ha svaga resurser, men jag slås ofta av nästan alla klarar av att mobilisera kraften att ta sig igenom någonting otroligt svårt, säger hon.

 

Hon minns särskilt en person med missbruk som blev sjuk, och som berörde henne med sin beslutsamhet och styrka.

 

– Den här patienten lyckades sluta med sitt missbruk, ta sig samman och komma till sin behandling. Det var helt otroligt och något jag aldrig glömmer, säger Marie-Louise.

 

 

Vården få vågar prata om

 

Rehabilitering från bäckencancer är ett komplext, stigmatiserat och förbisett vårdbehov, berättar Marie-Louise. Men varför är det så?

 

– Du kan förlora din sexuella funktion efter en bäckencanceroperation. Många kirurger tycker att det är svårt att prata om och vill att någon med mer kunskap gör det. Men det är jag som opererar som måste ta de samtalen och förbereda för rehabilitering, det är ett basalt omhändertagande.

 

Marie-Louise har genom sin specialisering gjort det möjligt för många patienter att få ett bättre liv efter cancern. Det bygger på en ständig utveckling av den komplicerade kirurgin, men lika mycket på ett outtröttligt fokus på det empatiska patientbemötandet.


– Du kan inte gå efter en checklista för att prata sexuella biverkningar av att ta bort tarmen, då når du inte fram. Om du känner din patient väl bygger du ett förtroende som klarar av håller för de svåra samtalen – och först då kan de få bästa möjliga rehabilitering, säger Marie-Louise.


Förmågan att lära känna sin patient är svår och kräver många timmars arbete. Marie-Louise Lydrup kallar det flygtimmar.


– Du måste öva på att se bakom dem du träffar och deras diagnos. Titta mindre på vad de har gjort i livet, mer på hur de förhåller sig till livet. På så sätt lär du dig att känna av, värdera och se vad just din patient behöver och du kan ge bättre vård.


Kontinuitet ger vården vi egentligen vill ha

 

För många patienter präglas vården av onödigt långa väntetider, tidsslukande administration och en rad av nya ansikten för varje besök. Marie-Louise beskriver det som en nonchalans gentemot patienten att så lite tid läggs på mötet med dem.

 

– Vi har inte satt oss i patientens situation när vi har organiserat vården. Vi är i en ond cirkel som inte ger vården vi eftersträvar. Vi måste våga investera i kontinuitet och empatiska patientmöten, säger hon.

 

Möjligheten att följa sin patient och undvika att de kastas runt till olika doktorer är en av de sakerna som Marie-Louise eftersträvar.

 

– En trygg och välinformerad patient kan lägga all sin kraft på att komma i skick inför sin operation. Då har vi chans att utföra bästa möjliga behandling, och det är väl det vi alla vill i slutändan.

Om Marie-Louise Lydrup


Marie-Louise Lydrup är kolorektalkirurg, gynekolog och docent och arbetar som överläkare på Skånes Universitetssjukhus och utbildar aktivt ST-läkare och doktorander.

Hon är en av de kirurger i landet som opererar analcancer, vilket hos kvinnliga patienter ofta omfattar en kombination av tarmkirurgi och gynekologisk kirurgi. Hon har också startat upp en distansutbildning för kirurger i Södra sjukvårdsregionen.


Genom lång erfarenhet i två olika specialiteter har Marie-Louise dedikerat erbjudit patienter som botats från cancer rehabiliteringsfokuserade undersökningar som kan göra livet efter behandlingen bättre.

Marie-Louise Lydrup
i media

Dagens Medicin (bakom betalvägg)

"Man måste prata om vad man räddar patienterna till för liv”


Sveriges Radio P4 Kristianstad

"Prisad kirurg: "Jag är jättestolt""


Skånska Dagbladet (bakom betalvägg)
"Kirurgen som vågar möta patienterna och prata om sexuella biverkningar"


Läkartidningen

"Belönas för sin särskilda omsorg av patienter"


Kristianstadsbladet (bakom betalvägg)

"Överläkaren och kirurgen Marie-Louise Lydrup får Mogrenpriset"


Sydsvenskan (bakom betalvägg)

”Viktigt att ta hand om sina patienter under hela processen”