Musikpriset 2020

Johanna Wallroth

Med motiveringen: “Johanna har en gedigen musikalitet och förmåga att göra en fantasifull gestaltning av både äldre och nyare musik. En vacker, ljust klingande lyrisk röst gör förväntningarna stora på en fin framtid, både som opera- och romanssångerska.”

Om Johanna Wallroth


Johanna Wallroth har varit elev vid Kungliga Svenska Balettskolan och Musikkonservatoriet i Falun, för att 2018 börja studera vid Universität für Musik und darstellende Kunst (MDW) i Wien. Hon operadebuterade 2013 som Barbarina i Figaros bröllop på Ulriksdals slottsteater och har framträtt på Schlossteater Schönbrunn i Wien och Gnesinakademin i Moskva.