Mogrenstiftelsens styrelse

Styrelsen utser tillsammans med två sakkunniga kommittéer två pristagare om året, inom medicin respektive klassisk musik.