Pressmeddelande 12 oktober 2023

Kirurg prisas för vården få vågar prata om

Mogrenpriset i medicin 2023 går till Marie-Louise Lydrup, kirurg och överläkare på Skånes Universitetssjukhus. Priset på 250 000 kronor motiveras med hennes särskilda omsorg om patienter som rehabiliteras efter cancer i bäckenet, en komplex vård som är förknippad med kraftigt stigma.


– Kirurger måste våga berätta att du kan förlora din sexuella funktion efter en bäckencanceroperation. Ändå finns ett motstånd mot att prata om det, för att man är osäker och det är känsligt. Om du känner din patient väldigt väl, så bygger du ett förtroende som klarar av det, säger Marie-Louise Lydrup.

Med en prissumma på 250 000 kronor är Mogrenpriset Sveriges största pris för kliniskt verksamma läkare. Marie-Louise Lydrup belönas för sitt mångåriga arbete med att stärka bäckencancerrehabiliteringen, ett område som hon anser har förbisetts under lång tid, och för sitt engagemang för ett stärkt patientbemötande.

Marie-Louise Lydrup arbetar som kolorektalkirurg, särskilt profilerad mot komplicerade ingrepp i bäckenet. Hon är också en av de kirurger i landet som opererar analcancer. Hon utbildar på många nivåer inom sjukvården och är känd för sin omfattande och outtömliga omsorg av sina patienter.

– När du är som sjukast måste det finnas en kontinuitet i din vård. Så är det inte i dag, för vi sätter oss inte i patientens situation när vi organiserar. Du ska känna din läkare, inte vänta onödigt länge på besked och lita på att någon tar hand om dig på bästa sätt hela vägen, säger Marie-Louise Lydrup.

Marie-Louise arbetar därför systematiskt med att utbilda ST-läkare och doktorander och håller utbildningar för kirurger i Södra sjukvårdsregionen. Hon är känd för sin exceptionella kommunikation, sin samtalsmetodik och sin passion för att förändra hur läkare möter sina patienter.

– Sjukvården måste organiseras så att tid skapas för kontinuerliga patientmöten som ger trygghet. Marie-Louise Lydrups enorma engagemang för sina patienter är något långt utöver det som förväntas i dag – men egentligen visar hon vad vi alla behöver, säger Harriet Wallberg, ordförande för Mogrenstiftelsen och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Ur motiveringen: ”Marie-Louise har axlat ett otroligt komplext, stigmatiserat och förbisett vårdbehov, bäckencancerrehabilitering, och på så sätt gjort det möjligt för otaliga patienter att få ett bättre liv efter cancern. Hon visar ett outtömligt engagemang och omsorg för sina patienter, långt utöver det som förväntas.”

Mogrenpriset i medicin delas ut årligen i samarbete med Karolinska Institutet. Priset ska gå till en aktiv kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt. Prissumman, 250 000 kronor, är personlig.

Mogrenpriset i medicin delas ut den 12 oktober 2023 på Karolinska Institutet i Solna.


For press release in English, please click here. 

Om

Mogrenstiftelsen

Mogrenstiftelsen delar årligen ut priser för och till mänskligt välbefinnande, inom medicin respektive klassisk musik. Syftet är att främja forskning och utbildning. Medicinpriset går till yrkesverksamma kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt, medan musikpriset tilldelas nyutexaminerade musiker som just påbörjat sin professionella karriär.

Stiftelsens donator och grundare är Håkan Mogren,1944–2021, svensk ingenjör och ledare inom näringslivet. Håkan Mogren var framför allt verksam inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, bland annat som vd för Astra och senare styrelseledamot för Astra Zeneca. 2012 instiftade han Håkan Mogrens Stiftelse för att främja utvecklingen inom hans två starka intressen, musik och medicin.

Håkan Mogren gick bort den 10 december 2021.

Om

Marie-Louise Lydrup

Marie-Louise Lydrup är kolorektalkirurg, gynekolog och docent och arbetar som överläkare på Skånes Universitetssjukhus och utbildar aktivt ST-läkare och doktorander.

Hon är en av de kirurger i landet som opererar analcancer, vilket hos kvinnliga patienter ofta omfattar en kombination av tarmkirurgi och gynekologisk kirurgi. Hon har också startat upp en distansutbildning för kirurger i Södra sjukvårdsregionen.

Genom lång erfarenhet i två olika specialiteter har Marie-Louise dedikerat erbjudit patienter som botats från cancer rehabiliteringsfokuserade undersökningar som kan göra livet efter behandlingen bättre.

För mer information, kontakta oss gärna

Marie-Louise Lydrup, överläkare på Skånes Universitetssjukhus, 070-253 64 55, marie-louise.lydrup@skane.se


Harriet Wallberg, ordförande i Håkan Mogrens Stiftelse och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet, 070-629 64 70, harriet.wallberg@ki.se