Så vill vi göra skillnad

Två områden, nära hjärtat

I ett samhälle där tid alltmer är en bristvara riskerar det mänskliga mötet och empatin att skadas. Mogrenpristagarna inom medicin jobbar på olika sätt med att stärka empati, patientfokus och arbete med mänskliga rättigheter inom vården.

 

När själva mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela vården. Det kan leda till onödiga besök, kostsamma utredningar och i värsta fall fel diagnos. När sjukvården prioriterar ned patientmötet för att spara pengar riskerar det därför att kosta ännu mer i slutänden, samtidigt som människor far illa.

 

Mogrenpriset i medicin finns för att uppmärksamma, hylla och förstärka det arbete som egentligen är vårdens kärna, men riskerar att osynliggöras och förloras.

Oavsett vilka vi är kan vi förenas i musik. Mogrenpriset i musik stöttar unga, lovande musiker, i förhoppning om att vara en språngbräda till en framgångsrik professionell karriär.

 

Ett starkt samhälle förutsätter ett starkt kulturliv. De unika utrymmen musiken skapar gör det möjligt för olika tankar och känslor att mötas. Så byggs demokratin utanför det politiska rummet.

 

Gemensamt för Mogrenpristagarna i musik är deras exceptionella förmåga att beröra sin publik med kreativitet, teknisk briljans och artisteri. Genom att stötta dem tidigt i karriären vill vi stötta kulturlivet, där tröskeln in kan upplevas hög. Det är viktigt för såväl enskilda pristagares utveckling som för deras möjligheter att inspirera ännu fler att välja musiken.

Så kan patientens berättelse bli nyckeln till bättre vård

Forskning visar att mer tid med patienten skulle betala sig mångfalt
i form av kortare vårdtid och bättre behandlingsresultat. Här berättar professorn Axel Wolf och Fabian Mogren, ordförande i Mogrenstiftelsen hur empati och vårdkvalitet hänger ihop.

"För att vara patient i dag behöver du vara ganska stark, eller omgiven av vänner och anhöriga som ser till att dina mänskliga rättigheter tillgodoses. Så får det inte vara."

Ola Björgell, Mogrenpristagare
i medicin, 2022