Medicinpriset 2020

Nina Cavalli-Björkman

Med motiveringen: ”Nina Cavalli Björkman är överläkare och specialist i onkologi och prisas för sitt engagemang och outtröttliga arbete med att synliggöra vården av de allra svårast sjuka.”

Om Nina Cavalli-Björkman


Överläkaren Nina Cavalli Björkman är specialist i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon tilldelas Mogrenpriset för sitt engagemang och outtröttliga arbete med att synliggöra vården av de allra svårast sjuka.